כתובה חילונית

 

את נוסח הכתובה ניתן לשנות ולהתאים כרצונכם.   גם העיצוב בר שינוי והתאמה