top of page

 חתונה חילונית בישראל...  חתונה חילונית לחלוטין

מה היא חתונה חילונית? 

חתונה חילונית מכוונת אל בני הזוג כריבון - הם העומדים במרכז הטקס.  אין הלכה מחייבת אלא סמלים מעניקי השראה תרבותית. אין רב בעל סמכות מעל בני הזוג- אלא מנחה טקס חתונה המלווה מעשה אוטונומי של בני הזוג. גם הקהל בחתונה חילונית מקבל משמעות גדולה - כי זה טקס תרבותי פומבי (ולא מהלך משפטי שניתן לסגור בחדר צדדי).  ואגב משפטי - הקהל בחתונה חילונית, הוא כולו עד להיות בני הזוג חיים יחד ונשואים - בעיקר אם מעמדם הנו "ידועים בציבור". מרגע שהייתה חתונה חילונית, אין איש שיוכל לטעון שבני הזוג אינם ידועים בציבור. 
 

והעיקר – בחתונה חילונית אין סממני פולחן הפונה לעבר ישות חיצונית כלשהי – אלא שגב המכוון לבני האדם. שירה מרגשת, טקסטים מיוחדים הכוללים כמובן גם מילים וסמלים מן המסורת בפרשנות המעמידה את החיים שלנו כאן במרכז, ואת הערכים שלנו – בראשם חירות ושוויון ערך האדם. זוהי חתונה יהודית-חילונית. כלומר תרבותית. 

אז מה נעשה עם סמלי מסורת שיש בהם אפשרות של פרשנות דתית?   חתונה חילונית היא חילונית וזה אומר שהיא מפרשת פרשנות חילונית את סמלי התרבות שלנו - בהתאם לרצון המתחתנים- לאחרי ליווי משמעותי של מנחה טקס החתונה. 

חתונה חילונית היא לא חתונה רפורמית !  ההבדלים משמעותיים.

הבלבול בין חתונה חילונית לחתונה רפורמית - שתיהן "חתונה אלטרנטיבית"  אבל חתונה חילונית היא חילונית:

דודה שלי מדי פעם אומרת עליי שאני "רב רפורמי.."  ואני מתקן אותה  "חילוני.. רב חילוני.." אז היא אומרת  "כן כן.. רפורמי.." .    זה מצחיק אבל גם משקף בלבול נפוץ וטבעי. רפורמי זה לא חילוני, וחתונה חילונית אינה חתונה רפורמית. 

התנועה הרפורמית – ביקשה לתקן את הדת, בתוך המסגרת הדתית, לאור ערכי המודרנה. אז לא רק שהרפורמה היא תנועה דתית לשמה (לרבות פולחן ואמונה דתית באל - שנמצא עדיין במרכז הטקס) אלא שיש בה ממד נוסף:   הרפורמה היא גם תנועה הקשורה לאמנסיפציה אותה חוו יהודים (שוויון זכויות בתוך מדינות לאום אחרות). בכדי להשתלב באומה הגרמנית למשל, או האמריקאית – צמצמה הרפורמה את "היהדות" לדת פרטית. כזו שאין בה ממד לאומי – קולקטיבי. כמו נוצרי באמריקה, שהוא קודם כל אמריקאי בלאומיותו ואחר כך יכול להיות בן דת כלשהי..  כך גם יהודי רפורמי.

חתונה חילונית משתלבת באמונות והערכים של הזרם החילוני -  במסגרת חתונה חילונית הסמלים בתרבות פתוחים לפרשנות שלנו ומשמשים השראה תרבותית. במרכז האמונה החילונית - האדם. (הומניזם).  זו חתונה יהודית חילונית הומניסטית - בני הזוג הם הריבון בחתונה, הקהל חשוב מאוד (ראו כאן למעלה) ואין לרב חילוני שום סמכות מיוחדת - הוא פשוט מלווה את בני הזוג- מנחה טקס חתונה. ליווי שראשיתו בלימוד משותף והחלטות על כל סמל וכל ברכה במהלך החופה.  האם זה "חתונה אלטרנטיבית"? תלוי מה אתם מחשיבים כנורמה.  אנחנו במאה ה 21.. האם לקנות אשה (לפי מסכת קידושין) זו הנורמה? נראה לי שזו רק ההשראה, והנורמה - הם הערכים ההומניסטים שלנו. 

בכל שאלה - בדרך לחתונה חילונית - ובכל הנוגע למנחה טקס חילוני - אל תהססו לפנות.

אורן יהי-שלום  054-3156150 . רב חילוני. 

bottom of page