top of page

טקס חתונה אזרחית .. חופה אלטרנטיבית 

חתונה אזרחית וחתונה אלטרנטיבית - מה אלטרנטיבי בחתונה? 

אם לדעתכם חתונה נורמלית היא חתונה ברבנות, הרי שכל הזרמים בעם ישראל - חוץ מהאורתודוכסיה הקנאית, מועמדים לבצע חתונה אלטרנטיבית. הרבה אנשים מחפשים טקס חתונה מצחיק או רק שבע ברכות אלטרנטיביות - ואני מציע להתבונן רחב יותר בשאלה - במה אתם מאמינים?  היות וטקס חתונה הוא לא סתם רגע מרגש בחיים. כמו כל טקס, יש לו משמעות תרבותית. אתם אולי תשבו עם הילדים שלכם יום אחד לצפות בחתונה ה"אלטרנטיבית" שלכם.

לכן יש להפריד בין מושג משפטי של חתונה אזרחית - כלומר מה יהיה מעמדכם לאחר הטקס, לבין מהות הטקס.

חתונה אזרחית -  מעמד משפטי

במדינה מודרנית רושמים אנשים כנשואים על ידי רשם נישואין אזרחי - וזו חתונה אזרחית. בדכ הזוג יקיים גם טקס מקביל בהתאם לתרבותו ואמונתו.  בישראל אין שום מצב משפטי כזה אלא הפוך - הרבנות הראשית, הנשלטת על ידי רבנים חרדיים היא שמעניקה לרבנים שלה את הסמכות לרשום זוגות כנשואים. אבל דווקא משום כך - התפתח בישראל מעמד מקביל ונפלא  - ידועים בציבור.  בפועל - אם תקיימו טקס חתונה חילוני, הרי שהקהל כולו עד להיותכם ידועים בציבור, ולכך יש משמעות משפטית, לכן אני מתייחס לחתונה חילונית כאל חתונה אזרחית - גם וגם. האזרחים סביב מאשרים שאתם נשואים (תרבותית) ובפועל -ידועים בציבור (משפטית).

מה יהיה התוכן התרבותי של חתונה אזרחית?

אזרחות כידוע - זה מעמד משפטי. לא דפוס מסויים של השקפה או דרך חיים. לכן כדי לעשות חתונה אזרחית ממש (ולא רק רישום טכני - גם אם היה ניתן) הרי שיש לקבוע סמלי תרבות וערכים בהם אתם מאמינים.  בעולם המודרני הומניסטי שלנו האמונה באדם (חירות ושוויון) היא ערך יסוד, ולדעתי כל מי ששיך לתרבות ישראל עשוי למצוא שלל אפשרויות לקיים טקס חתונה אזרחית - כלומר חתונה חילונית - בעלת צביון תרבותי עשיר ומרגש!   בטקס חתונה אזרחית - חילונית, היהדות היא תרבות ולא סמכות או הלכה. כך גם רב חילוני אין לו שום מעמד מיוחד, אלא כ - מנחה טקס חתונה.  אם אתם קובעים יחד נוסח הנחיית חופה שיש בו למשל שבע ברכות אלטרנטיביות לחתונה חילונית, כלומר יהודית תרבותית, הרי שיש לכם טקס חתונה אישי!  ועכשיו הבחירה בידיכם בתוך כך - רוצים טקס חתונה מצחיק?  טקס חתונה מעמיק? אלה סגנונות שכל רב חילוני או עורך טקסים בעל נסיון יודע להתאים עצמו אליכם. 

סיכום - טקס חתונה אזרחית - כטקס תרבותי. 

טקס חתונה אזרחית, לפיכך, הוא טקס חתונה תרבותי בעל משמעות אזרחית. רבנים חילוניים ממליצים לזוגות להיות ידועים בציבור, אבל בידיכם הבחירה להתאמץ, ולחפש חתונה בקפריסין למשל (ואז לגלות שנרשמתם למעשה ברבנות הראשית). 

בכל שאלה - בדרך לחתונה חילונית - ובכל הנוגע למנחה טקס חילוני - אל תהססו לפנות.

אורן יהי-שלום  054-3156150 . רב חילוני. 

ו... שיהיה בשעה טובה! 

bottom of page